کلاس بندی ترم پاییز

درخواست حذف این مطلب
به نام خدا کلاسهای ترم پاییز مرکز 37 به شرح ذیل می باشد : شنبه : 11/15 - 10 شعر و قصه ترم 1 4 تا 6 ساله 12/45 - 11/30 کارگاه قصه و نمایش 4 تا 6 ساله 15/15- 14 حافظ خوانی 7تا 14 ساله دختران 16/45 - 15/30 داستان نویسی 7 تا 14 ساله 15/15- 14 کارگاه خمیر 4 تا 6 ساله 16/45 - 15/30 کارگاه جاگورتا 4تا 6 ساله یکشنبه: 12/45 -11/30 سفال ترم 1 4 تا 6 ساله 14/45 - 13/30 نقاشی ترم 1 4تا 6 ساله 16/30- 15 طراحی 7تا 14 سال دوشنبه : 11/15 - 10 نقاشی ترم 3و 4 4 تا 6 ساله 12/45 - 11/30 ماسک سازی 4 تا 6 ساله 11/15- 10 نوشه های خلاق 4تا 6 ساله 12/45 -11/30 خلاقیت 4 تا 6 ساله 11/15 - 10 نقاشی ترم 2 4 تا 6 ساله 12/45 - 11/30 کاردستی بانمد 4 تا 6 ساله 12/45 - 11/30 کلاژ 4تا 6 ساله : 15/15- 14 شعر و قصه ترم 2 و 3 4تا 6 ساله 16/45 - 15/30 نقاشی روی سفال 4 تا 6 ساله چهارشنبه : 11/15- 10 سفال ترم 2 و 3 4تا 6 ساله 12/45 - 11/30 تئاتر صحنه ای 4تا 6 ساله موسیقی بعدازظهر پنج شنبه : 11/15 - 10 رباتیک ترم 1 و 2 4تا 6 ساله 12/45- 11/30 رباتیک ترم 3 و 4 7 تا 12 ساله 11/15 - 10 شطرنج 7 تا 12 ساله 12/45 - 11/30 شطرنج 4 تا 6 ساله 11/15 - 10 هوا و فضا 4تا 6 ساله 12/45 - 11/30 هوا و فضا 7 تا 14 ساله 11/15 - 10 نقاشی 7 تا 12 ساله 12/45 - 11/30 سفال 7 تا 12 ساله هزینه کلاسهای هنری 70 هزار تومان و موسیقی 200 هزارتومان ، رباتیک همرا ه با کیت 180 هزار تومان ، هوا و فضا همراه با کیت 140 هزار تومان ، شطرنج 120 هزار تومان می باشد . شروع ثبت نام : 1395/06/27 شنبه از ساعت 8 الی 17 می باشد . با تشکر مرکز 37